Đăng Ký Publisher
  • Họ Tên(*)
  • Điện Thoại(*)
  • Email(*)
  • Địa chỉ
  • Tên Công Ty
  • Loại website(*)
    Website Web app Mobile Web
  • Link(http://)
Quy định
Quy định đặt quảng cáo
- Pageview tối thiểu 10.000/ ngày
- Tối đa 3 vị trí một trang
- Vị trí gần với nội dung , tối đa đến 3rd fold (kéo màn hình 3 lần)
- Kích thước chuẩn IAB 300x250, 728x90, 160x600, 336x280, 468x60, 120x600. Mobile : 300x50, 300x250
Nội dung trang web tuyệt đối KHÔNG được có
- Nội dung người lớn, hình ảnh khêu gợi +18
- Nội dung không có bản quyền
- Nội dung sao chép không ghi rõ nguồn gốc
- Download phần mềm click quảng cáo tự động
- Nội dung khuyến khích click quảng cáo
Thống kê quảng cáo
- Sử dụng hệ thống Double Click for Publisher (DFP) của google, account Ureka Media
- Report được gửi vào T7 hàng tuần
- Report tháng được gửi vào cuối ngày của tháng
- Thanh toán dựa trên bản đối soát cuối tháng
- Thời hạn thanh toán tối đa 60 ngày kể từ ngày đối soát
Đồng ý Không đồng ý