• Tăng lượt truy cập

    Tăng lượt truy cập và download cho game, phần mềm, trang thông tin giải trí
  • Tiếp thị điểm đến

    Giải pháp tiếp thị điểm đến dành cho Nhà hàng, Khách sạn, Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Thu thập thông tin khách hàng

    Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng qua quảng cáo hiển thị, facebook và email marketing cho tổ chức đào tạo, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiêu dùng