SMART BANNER, VIDEO (iTVC), RICHMEDIA...

2014-03-12

Quảng cáo hiển thị đang không chỉ dừng lại ở Banner. Các định dạng Smart Banner, Video (iTVC), RichMedia đem lại hiệu quả cao hơn cả quảng cáo truyền hình.

 
Nếu cho tìm kiếm, số lần click chuột là các số liệu đo lường hiệu suất, thì một nghiên cứu đáng ngạc nhiên cho thấy giá trị thực sự của màn hình hiển thị không phải là nhấp chuột, mà là sự chuyển đổi
• 95% số người click không mua hàng
• 95% số người mua không click
• Những người click thường là những người tò mò, muốn biết về sản phẩm.
• Những người mua hàng là những người đã biết đến thương hiệu sản phẩm, và tìm hiểu sản phẩm để có quyết định mua hàng
• Giá trị của quảng cáo hiển thị rộng hơn click khi hiển thị đó đúng đối tượng.