NHẮM CHỌN THEO HÀNH VI VÀ TIẾP THỊ LẠI

2014-01-17

Bạn có biết ai đã xem banner của mình và ai sẽ có tiềm năng trở thành khách hàng? Ureka Ads nhắm chọn người xem theo hành vi và tiếp thị lại đúng đối tượng

7 cách thực hiện retargeting

 

1. Nhắm chọn mục tiêu phù hợp dựa trên những tìm kiếm của họ trên các công cụ tìm kiếm Google, Bing…
2. Nhắm chọn dựa trên những hành động/không hành động đối với một sản phẩm cụ thể.
3. Nhắm chọn dựa trên các cách mà user đến với website (Target individuals based on how they arrived on your site - used in bound event in to better customize messaging)
4. Nhắm chọn dựa trên những tương tác của cá nhân với các chiến dịch email marketing
5. Nhắm chọn dựa trên những cá nhân đã truy cập trang đối tác có cùng các nội dung tương tự và chia sẻ nội dung/chủ đề đó (Target individuals who have visited a partner site that shares a similar interest/topic to your own site)
6. Nhắm chọn đối tượng đã từng tương tác với các nội dung phù hợp (những tùy chỉnh trên facebook, các quảng cáo hiển thị hoặc game online/ứng dụng (Target individuals who have interacted with distributed content (a custom facebook page, an expandable video ad unit or an online game/ application)
7. Những người đã sử các nội dung giống như khách hàng hiện tại (Target individuals who consume similar content your existing customer)