DSP

2014-09-12

Ureka Ads là một nền tảng quảng cáo hiển thị theo máy chủ ( DSP), kết nối với các publisher lớn tại Việt Nam và các adnetwork, sàn giao dịch quảng cáo lớn nhất thế giới : GDN, DSP, Yahoo Right media, OpenX, Appnexus Microsoft, FaceBook Exchange…tạo độ phủ và khả năng tiếp cận rộng lớn.

  • Nhiều khi nhà quảng cáo quên mất là các trang được truy cập nhiều nhất của người Việt nam lại là các trang lớn của nước ngoài như : gmail, yahoo mail, youtube, yahoo new.s, facebook, linkedin, bbc, cnn….Kết hợp với các trang lớn của Vietnam, Ureka Ads DSP có thể tiếp cận tới 95% người dùng Internet Vietnam trên một nền tảng giao diện quản lý